Pro studenty

Nabízíme tato témata:

Disertační práce

 

Diplomové práce

vedoucí práce: Ing. Miroslav Pátek, CSc.

 • Regulace exprese genů účastnících se odpovědi buněk Corynebacterium glutamicum na stres vyvolaný aromatickými kontaminanty prostředí
 • Purifikace RNA polymerasy z Corynebacterium glutamicum a její využití pro studium transkripce
 • Funkce faktorů sigma RNA polymerasy při expresi genů stresových odpovědí u rhodokoků degradujících kontaminanty životního prostředí
 • Odpověď na chemostres u bakteriálního degradéra fenolu Rhodococcus erythropolis
 • Izolace a purifikace enzymů metabolismu nitrilů a studium jejich katalytických vlastností

 

vedoucí práce: RNDr. Maria Brennerová, CSc.

 • Metagenomová analýza mikrobiálních komunit v podzemních vodách kontaminovaných chlorovanými organickými kontaminanty

 

Bakalářské práce

 

 

Řešené práce:

Disertační práce

vedoucí práce: Ing. Miroslav Pátek, CSc.

 • Exprese genů pro nové enzymy mikrobiálního metabolismu aldoximů a nitrilů a charakterizace enzymových aktivit (Robert Rädisch)
 • Funkce stresového sigma faktoru RNA polymerasy SigB u Corynebacterium glutamicum a Rhodococcus erythropolis (Andrej Rapoport)
 • Překryvy stresových regulonů u korynebakterií a rhodokoků (Jan Blumenstein)
 • Stresová odpověď u bakteriálního degradéra aromatických kontaminantnů životního prostředí Rhodococcus erythropolis (Lukáš Plašil)

 

vedoucí práce: RNDr. Maria Brennerová, CSc.

 • Nové geny s funkční prioritou pro degradaci aromatických uhlovodíků ve vysoce kontaminovaném prostředí

 

Diplomové práce

vedoucí práce: Ing. Miroslav Pátek, CSc.

 • Analýza regulačních sítí řízených sigma faktory u bakterií skupiny Mycolata rekonstruovaných s použitím modelu Corynebacterium glutamicum (Tomáš Kučera)

 

Bakalářské práce

vedoucí práce: Ing. Miroslav Pátek, CSc.

 • Překryvy regulonů sigma faktorů RNA polymerasy u Corynebacterium glutamicum

 

vedoucí práce: RNDr. Václav Štěpánek, CSc.

 • Funkce faktorů sigma u kmenů rodu Rhodococcus (David Nový)
 • Reakce kmenů rodu Rhodococcus na působení těžkých kovů (Jan Volf)

 

 

Obhájené práce:

Disertační práce

vedoucí práce: Ing. Miroslav Pátek, CSc.

 • Funkce stresových sigma faktorů RNA polymerasy SigD, SigE, SigH a SigM v transkripční regulační síti Corynebacterium glutamicum (Hana Dostálová)
 • Analýza genů pro degradaci aromatických polutantů u Rhodococcus erythropolis (Juraj Szököl)
 • Regulace genové exprese u kmene Rhodococcus erythropolis degradujícího xenobiotika (Monika Knoppová)
 • Studium regulace biosyntézy větvených aminokyselin u Corynebacterium glutamicum a konstrukce kmene produkujícího valin (Jiří Holátko)
 • Vývoj a využití genových manipulací u kmene Rhodococcus erythropolis degradujícího fenol (Martin Veselý)

 

vedoucí práce: RNDr. Jan Nešvera, CSc.

 • Účast alternativních sigma faktorů RNA polymerasy při regulaci exprese genů Corynebacterium glutamicum (Radoslav Šilar)
 • Charakterizace promotorů Corynebacterium glutamicum regulovaných zvýšenou teplotou (Martina Zemanová)

 

vedoucí práce: RNDr. Maria Brennerová, CSc.

 • Divergentní mikrobiální konsorcia respirující organohalidy v sedimentech kontaminovaných PCB (Martina Mikešová)

 

Diplomové práce

vedoucí práce: Ing. Miroslav Pátek, CSc.

 • Exprese genů pro konverzi nitrilů a amidů v Rhodococcus erythropolis (Martin Kracík)
 • Vlastnosti expresních vektorů pro Corynebacterium glutamicum a jejich využití při studiu faktorů sigma RNA polymerasy (Pavla Dvořáková)

 

vedoucí práce: RNDr. Jan Nešvera, CSc.

 • Funkce alternativních sigma faktorů RNA polymerasy při stresové odpovědi u Corynebacterium glutamicum (Hana Dostálová)
 • Promotory Corynebacterium glutamicum regulované alternativními sigma faktory RNA polymerasy
 • Analýza regulace aktivity promotoru genu per plazmidu pGA1 z Corynebacterium glutamicum (Jiří Holátko)

 

vedoucí práce: RNDr. Maria Brennerová, CSc.

 • Monitorování rozmanitosti a degradačního potenciálu mikrobiálních komunit v oblastech České republiky znečištěných leteckým petrolejem

 

vedoucí práce: RNDr. Václav Štěpánek, CSc.

 • Hybridní faktory sigma RNA polymerasy u Corynebacterium glutamicum (Jan Blumenstein)

 

Bakalářské práce

vedoucí práce: Ing. Miroslav Pátek, CSc.

 • Stresové odpovědi kmenů rodu Rhodococcus
 • Funkce sigma faktorů RNA polymerasy v Corynebacterium glutamicum (Pavla Dvořáková)
 • Regulační síť řízená sigma faktory RNA polymerasy v Corynebacterium glutamicum (Tomáš Kučera)