Pro studenty

Nabízíme tato témata:

 Disertační práce PhD.

 • Development of a model of regulatory network controlled by sigma factors of RNA polymerase in Corynebacterium glutamicum
 • Konstrukce modelu regulační sítě řízené faktory sigma RNA polymerasy v Corynebacterium glutamicum (vedoucí: M. Pátek)
 •  Isolation of RNA polymerase from Corynebacterium glutamicum and its use for in vitro transcription
 •  Izolace RNA polymerasy z Corynebacterium glutamicum a její použití pro  transkripci in vitro (vedoucí: M. Pátek)
 • New genes for degradation of aromatic hydrocarbons in highly contaminated environment
 • Nové geny pro degradaci aromatických uhlovodíků ve vysoce kontaminovaném prostředí (vedoucí: M. Brennerová)

Bakalářská práce

 • Regulační sítě bakterií řízené faktory sigma RNA polymerasy (vedoucí: M. Pátek)
 • Genetické modifikace faktorů sigma RNA polymerasy pro systémy syntetické transkripční kontroly (vedoucí: V. Štěpánek)

 Diplomové práce:

 • Funkce faktorů sigma RNA polymerasy při expresi genů stresových odpovědí v Corynebacterium glutamicum (vedoucí: M. Pátek)
 • Analýza promotorů Corynebacterium glutamicum a jejich použití v expresi genů (vedoucí: V. Štěpánek)
 • Charakterizace RNA polymerasy z Corynebacterium glutamicum (vedoucí: M. Pátek)
 • Metagenomická organizace nových genů pro degradaci aromatických uhlovodíků (vedoucí: M. Brennerová)