Úvod

Laboratoř modulace genové exprese

Miroslav_Pátek_webVedoucí: Ing. Miroslav Pátek, CSc.Network

Tel.: +420 24106 2398

Email: patek@biomed.cas.cz

 

Základní témata výzkumu:

Miroslav Pátek

  • Transkripce genů Corynebacterium glutamicum řízená sigma faktory RNA polymerasy
  • Studium promotorů u Corynebacterium glutamicum a vývoj expresních systémů
  • Vývoj a použití systému transkripce in vitro pro Corynebacterium glutamicum
  • Konstrukce modelu regulační sítě řízené sigma faktory RNA polymerasy v Corynebacterium glutamicum
  • Produkce a použití enzymů metabolismu aldoximů a nitrilů z různých zdrojů (bakterií, plísní, rostlin)

Maria Brennerová

  • Genetická analýza bakterií degradujících xenobiotika (ropné uhlovodíky, polychlorované bifenyly a chloretheny)
  • Mikrobiální bioremediační metody pro biodegradaci perzistentních aromatických polutantů
  • Posouzení a predikce přirozených atenuačních procesů v kontaminovaných půdách a podzemních vodách

Témata diplomových, bakalářských a disertačních prací